Van Baltische zielen naar De regenvogel

Waarom juist nu een heruitgave van De regenvogel?

Jan Brokken: ‘Door de ontvangst van Baltische zielen. Veel recensenten, boekhandelaren en lezers prezen de mix van reis, persoonlijke observaties, verhalen, algemene geschiedenis en unieke familiegeschiedenissen. Ze deden het voorkomen alsof ik met Baltische zielen een nieuwe weg was ingeslagen, terwijl ik in De regenvogel al met deze aanpak begonnen ben. Ook in dat Afrika boek vermeng ik reis, persoonlijke indrukken, historische-, antropologische- en biografische achtergronden. De levensverhalen van Paul Belloni du Chaillu, graaf Brazza, Mary Kingsley, Caroline Tubin en Maria Lagendijk – om er maar een paar te noemen – zijn even fascinerend als die van Jānis Roze, Lotti von Wrangel, Mark Rothko of Arvo Pärt.”