Jan Brokken leest voor en signeert De rechtvaardigen in Haarlem

Op zondagmiddag 2 december leest Jan Brokken voor uit De rechtvaardigen, beantwoordt vragen en signeert zijn boeken in de Kennemer Boekhandel in Haarlem. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog ontdekte de Nederlandse consul in Kaunas (Litouwen) een manier om duizenden Joodse vluchtelingen het leven te redden: hij schreef voor hen een visum uit voor Curaçao. Daarmee reisden ze met de Trans Siberië Express naar Japan, van waaruit ze zich over de hele wereld verspreidden – vrijwel allen overleefden de oorlog. Het verhaal van Jan Zwartendijk is even verheffend als heldhaftig. In de korte tijd dat hij er de gelegenheid toe had schreef hij duizenden visa uit. Jan Brokken beschrijft het leven van Zwartendijk en de lotgevallen van enkele ontkomen Joden in een meeslepend epos. De rechtvaardigen is een les in moed, in het maken van de juiste keuzes op het juiste moment. Een combinatie van Baltische zielen en De vergelding. Een onthutsend non-fictieboek waaraan jarenlange en wereldwijde research ten grondslag ligt. Steven Spielberg: ‘Als ik het verhaal van Jan Zwartendijk eerder had gekend, had ik het verfilmd.’ Bill Clinton: ‘He filled desperate lives with hope during a period of great darkness, and his actions will remain a beacon of decency and righteousness for generations to come.’

Speciaal voor de Sinterklaasinkopen blijft de Kennemer Boekhandel de hele middag open.

Datum: 2 december

aanvang: 15.30 uur lezing, 16.15 signeren

plaats: Kennemer Boekhandel

Kleverparkweg 3

2023 CA Haarlem

reserveren: 023-5251944 of info@kennemerboekhandel.nl