De kozakkentuin

Jan Brokken

In 'De Kozakkentuin' beschrijft Jan Brokken de bijzondere vriendschap tussen Alexander von Wrangel en Fjodor Michajlovitsj Dostojevski ten tijde van de turbulente gebeurtenissen in het Rusland van de tweede helft van de negentiende eeuw. De levensgeschiedenis van de familie Von Wrangel werd door Brokken eerder beschreven in zijn magistrale Baltische zielen. De nazaten van de familie attendeerden Brokken op de vriendschap tussen Alexander en Dostojevski. Er bleek een verzameling documenten, memoires en brieven bewaard te zijn gebleven. Brokken verdiepte zich in dit rijke archief en schreef een boek over deze vriendschap, die bijna een kwart eeuw heeft geduurd. Met grote verbeeldingskracht reconstrueert Brokken de wereld waarin beide jongemannen leefden, werkten en beminden.
€ 22,99 Hardback Niet op voorraad
Lees hier het eerste hoofdstuk

Quotes

‘In zijn nieuwe boek beschrijft deze meester van de literaire non-fictie een paar wezenlijke jaren uit het leven van Dostojevski. Hij doet dat aan de hand van diens hechte vriendschap met baron Von Wrangel. (…) In zijn nawoord beweert hij dat je het als een roman kunt lezen. Ik heb dat niet gedaan, omdat een echte plot en het grote drama ontbreken en ik bij het lezen steeds het gevoel had in de boeiende memoires van een Russische edelman te zijn beland. Zo goed weet Brokken de sfeer van het Rusland van toen te treffen, zo waarachtig zijn zijn personages. (…) een ontroerend beeld van een bijzondere mannenvriendschap in de Russische 19de eeuw. (...) Brokken is in dit boek bijna een Russiche schrijver.’ **** – Michel Krielaars in NRC Handelsblad

‘Jan Brokken toont zich in De Kozakkentuin opnieuw een vaardig chroniqueur van een verloren tijd. Met respect voor geschiedenis en historische personages interpreteert hij, ontrafelt hij, schildert hij, is hij oren en ogen tegelijk. De vergelding, de oorlogsgeschiedenis van zijn geboortedorp, betekende Brokkens grote doorbraak, maar op zijn best is de auteur als het gaat om dolende zielen - Baltische, Russische, Caribische - over wie hij zonder uitzondering met hartstocht schrijft.’ - Lies Schut in De Telegraaf

Met Dostojevski in Siberie: op de slee van de harde liefde en de zachtmoedige vriendschap. Knap, verbazingwekkend, aangrijpend. – Elena Loewenthal in La Stampa

‘Dankzij brieven, memoires en andere tijdsdocumenten, aangeleverd door de Baltische nazaat van de baron, kan Jan Brokken deze fidele mannenrelatie met zijn lezers delen. Omdat Alexander, de verteller-getuige, een bedachtzame, onderzoekende geest heeft en zijn eigen indrukken in vraag durft te stellen, stoort het niet dat het slechts de kijk is van één mens. Nergens krijg je het gevoel dat er met tunnelvisie naar de latere literaire grootheid wordt gekeken… integendeel!’ **** ½ – Maryse Vincken op Scriptor-boekrecensies

‘Hoe spannend is De Kozakkentuin! Hoeveel inzicht geeft het in de menselijke psyche. En wat een einde! Als ik er iets over te zeggen had zou ik het verplichte literatuur maken voor alle juridische studenten. Het mooiste boek van Jan Brokken. Een groter compliment is na Baltische zielen toch niet mogelijk!’ – prof. dr. mr. Alex Reinders 

‘Jan Brokken is de godfather van de Nederlandse literaire non-fictie. In De Kozakkentuin reconstrueert hij meesterlijk een cruciale vriendschap in het leven van Dostojevski.’ – Pascal Verbeken in de Standaard der Letteren

‘Jan Brokken en Annejet van der Zijl: de koning en de koningin van de literaire non-fictie. Jan Brokken schreef een diep ontroerend boek. Hij opent, bijna zelf als een Russische schrijver uit de 19e eeuw, met een brede armzwaai de hele wereld voor je.’ – Onno Blom in de Nieuwsshow

In desolate omstandigheden ontstond een hechte mannenvriendschap, door Jan Brokken vanuit het perspectief van Von Wrangel prachtig beschreven in De Kozakkentuin. (...) Waargebeurde, knap gereconstrueerde Russische (literatuur)geschiedenis, die ook inzicht biedt in de feodale verhoudingen die heersten voor de afschaffing van de lijfeigenschap.’ –  Maarten van Bracht in VPRO Gids

‘Wat het boek zo leuk maakt, is dat Brokken Dostojevski zo dichtbij haalt. Natuurlijk is dit de blik van Brokken via Von Wrangel op Dostojevski, maar toch. Je bent er echt, in Siberië, en later in Sint-Petersburg, waar de vriendschap eindigt.’  – Mieke van der Weij in NCRV Gids 

Jan Brokken moet eindeloos research hebben gepleegd om dit boek te kunnen schrijven. Het resultaat is er dan ook naar. ‘De kozakkentuin’ is een, in de prachtige karakteristieke heldere stijl van Jan Brokken geschreven, lijvige roman geworden. Over twee historische personen die hopeloos in de knoei zitten met de feodale tsaristische staat Rusland, met de liefde, en met elkaar.’ – Eric de Brabander in het Antilliaans Dagblad

´Jan Brokken brengt de vriendschap tussen beide mannen tot leven, toont een bijzondere kant van Fjodor Dostojevski en schetst het Rusland van de negentiende eeuw even meeslepend als indringend. Na zijn veelgeprezen De vergelding getuigt de auteur in De Kozakkentuin (….) opnieuw van zijn vertelkunst.´ - Antoon Claassen in de Wassenaarse Krant 

‘Een warm boek over vriendschap, de liefde voor schrijven en literatuur, idealen en bovenal het leven zelf. Lees en geniet!’ – Natascha Tijans, boekverkoopster Boekhandel Broekhuis, Hengelo

‘Er ligt een stevig historisch fundament onder, dat Brokken met vakmanschap heeft aangebracht.’ – Tjerk de Reus in Sneins Petiele 

‘Het verhaal dat Jan Brokken componeerde leest vlot, en dat is een hele prestatie als je bedenkt hoezeer dit alles berust op een uiterst nauwkeurige reconstructie aan de hand van een beperkt aantal documenten. De verbeelding die Brokken moest toevoegen aan zijn feitenmateriaal komt voort uit een sterk inlevingsvermogen, gevoed door grondige kennis van Dostojevskis oeuvre.’ – Tjerk de Reus in De Nieuwe Koers  

De kozakkentuin van Jan Brokken begint met een sterke openingszin. "De eerste keer dat ik hem zag, stond hij in een wit doodshemd voor het vuurpeloton." Een nogal ontregelend begin van een roman, waardoor de nieuwsgierigheid meteen is gewekt. (…)Het knappe van De kozakkentuin is dat het verhaal een heel persoonlijk aandoend relaas is geworden van Alexander von Wrangel. Het boek mag dan in de basis een stukje geschiedvertelling zijn, als lezer waan je je constant ergens als toehoorder op de achtergrond als hij en Dostojevski een van hun vele discussies hebben. Alexander en Dostojevski zijn niet alleen geschiedkundige personages, maar worden - doordat Jan Brokken de beide mannen zo dicht op de huid zit, hun emoties en onzekerheden zo goed weet te verwoorden en door zijn boeiende manier van vertellen - echte mensen van vlees en bloed. De vriendschap tussen beide mannen en hun lotsverwevenheid worden daardoor goed invoelbaar. De kozakkentuin is een geslaagde mix geworden van een roman en non-fictie.’ **** – Istvan Kops op Hebban.nl

´het verhaal van de twee gezworenen, altijd zoekend naar de waarheid, de schone schijn analyserend, maakt van dit boek een scherp gelijkend portret van de schrijver die wereldwijde faam geniet. Die iedereen wil leren kennen. Jan Brokken kruipt al schrijvend in de huid van Alexander Von Wrangel. Als hij schrijft, kijkt de lezer mee door zijn opmerkzame ogen. Een schitterend boek, om bedachtzaam te lezen.’ – LeesKost.nl

‘Jan Brokken is weer op zijn best in dit werk waarin hij de levens van de ambtenaar/diplomaat Alexander von Wrangel en de schrijver Fjodor Dostojevski samen laat komen. Het kon niet anders of hij moest veel hiaten zelf invullen, maar daarin toont Brokken als altijd zijn bijzondere talent. Hij kan als journalist een historisch volledig verantwoord verslag doen en als schrijver van dat verslag tegelijkertijd een boeiende roman maken. De term faction zou aan zijn werk afbreuk doen, want daarvoor blijft hij te zeer trouw aan de werkelijkheid. En toch, de manier waarop hij ontbrekende feiten met zijn verbeelding weet aan te vullen, en vanzelfsprekend zijn verleidelijke verteltrant, doen je jezelf al lezende verliezen in zijn proza. Zoals Brokken zijn Wrangel Dostojevskis Aantekeningen uit het dodenhuis in één adem liet uitlezen, zo verging het mij met Brokkens De Kozakkentuin. De hardheid van het Russische leven in het midden van de  negentiende eeuw en de ontberingen die de onderdanen van het onmetelijk tsarenrijk moesten ondergaan, zeker zij die tot diep in Siberië verbannen waren, worden voelbaar. (..) De eenzaamheid van beide mannen, de hopeloze liefdes die zij er allebei koesteren en de hunkering van Dostojevski om te schrijven – meer nog, om ooit weer te publiceren – spat van de paginas af. Een werkelijk prachtig boek.’ – Karel de Vey Mestdagh op kareldeveymestdagh.blogspot.nl 

  • De kozakkentuin - Jan Brokken
  • afbeelding 2
ISBN
9789045030173
Pagina's
320
Afmeting
216 mm x 146 mm x 36 mm
Gepubliceerd
23-10-2015
Taal
Nederlands
Uitgever
Atlas-Contact
Imprint
Atlas Contact
Genre
Literaire non-fictie algemeen