Jan Brokken in Aix-en-Provence (debat)

Op uitnodiging van de universiteit Aix-Marseille is Jan Brokken te gast op het tweedaagse literaire congres Lettres ‘Europe et d’ailleurs 2016 op vrijdag 25 november en zaterdag 26 november in Aix-en-Provence. Het thema: Quand la littérature parle de frontières. Op vrijdag 25 november neemt Jan Brokken deel aan het twee uur durende ronde tafelgesprek “Traverser la frontière” tussen negen Europese schrijvers (voertaal Frans). Katja Petrowskaja (geboren in Kiev, studeerde in Tartu en Moskou), Olga Tokarczuk (Polen), Maja Haderlap (Slovenië) en Velibor Colic (Bosnië) behoren tot de deelnemers. Op zaterdag 26 november leest Jan Brokken voor uit Les Ames baltes en wordt hij geïnterviewd door Margot Dijkgraaf (voertaal Frans).

Toegang: ofschoon in de eerste plaats bedoeld voor studenten is de toegang voor zowel lezing als debat vrij en kan iedere geïnteresseerde het congres bijwonen.