Stadsbiografie: Jan Brokken schreef met De gloed van Sint-Petersburg een gulle ode aan een stad vol schimmen uit het verleden (Johan de Boose in de Standaard der Letteren)

‘In De gloed van Sint-Petersburg neemt Jan Brokken je mee door de straten van deze wonderlijke stad, en ook door de tijd. Hij legde de beelden die hij in zijn geheugen heeft bewaard uit 1975 (toen de stad nog in de Sovjet-Unie lag en Leningrad heette) naast die van nu. En hij daalt af in de geschiedenis, waarbij hij tal van beroemde kunstenaars ontmoet.(..) In korte schetsen vertelt hij hoe hij door de stad wandelt, die als geen andere stad beladen is met mythen en legenden. Hij richt zijn röntgenblik op elk huis, elk standbeeld, elk restaurant, elke kerk, elk schilderij, en treedt in dialoog met het verleden. Citerend uit boeken van auteurs die hij bewondert, lijkt het alsof hij met hen in gesprek gaat, hun leven reconstrueert en met hen meeleeft en meelijdt. Niet zelden hebben deze kunstenaars immers een lastig of ronduit tragisch bestaan gekend. (..) Brokken dwaalt door de monumentale straten van Petersburg, over de kaden, over de talloze bruggen, door de intieme straten, en hij komt voortdurend de schimmen uit het verleden tegen – de componist Sjostakovitsj bijvoorbeeld. (..) Andere beroemde passanten beschrijft Brokken alsof hij met hen aan een cafétafel zit: Dostojevski, Gogol, Tsjechov en Toergenjev, de componisten Tsjaikovski, Stravinsky en Skrjabin, en de schilder Malevitsj. Ook minder bekende maar daarom niet minder belangrijke kunstenaars kruisen zijn pad. (..) Een mooiere hommage aan deze stad is niet te vinden. (..) Wie Sint-Petersburg niet kent, wil er meteen heen. Wie de stad wel kent, die gaat natuurlijk mee.’ **** – Johan de Boose, De Standaard der Letteren, Brussel

 

Op woensdag 16 november wordt Jan Brokken door Chantal Pattyn geïnterviewd

over De gloed van Sint-Petersburg in het radioprogramma Pompidou van de Belgische cultuurzender Klara. Van 17.00 tot 18.00 uur.