Jan Brokken over De rechtvaardigen in Groningen

Op uitnodiging van de Groninger Forumbibliotheek en in samenwerking met Boekhandel Godert Walter geeft Jan Brokken op dinsdag 23 oktober een lezing over zijn nieuwe boek De rechtvaardigen in de Forumbibliotheek in Groningen. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog ontdekte de Nederlandse consul in Kaunas (Litouwen) een manier om duizenden Joodse vluchtelingen het leven te redden: hij schreef voor hen een visum uit voor Curaçao. Daarmee reisden ze met de Trans Siberië Express naar Japan, van waaruit ze zich over de hele wereld verspreidden – vrijwel allen overleefden de oorlog. Het verhaal van de in Rotterdam geboren Jan Zwartendijk is even verheffend als heldhaftig. In de korte tijd dat hij er de gelegenheid toe had schreef hij duizenden visa uit. Jan Brokken beschrijft het leven van Jan Zwartendijk en de lotgevallen van enkele ontkomen Joden  in een meeslepend epos. De rechtvaardigen is een les in moed, in het maken van de juiste keuzes op het juiste moment. Een combinatie van Baltische zielen en De vergelding. Een onthutsend non-fictieboek waaraan jarenlange en wereldwijde research ten grondslag ligt. Steven Spielberg: ‘Als ik het verhaal van Jan Zwartendijk eerder had gekend, had ik het verfilmd.’ Bill Clinton: ‘He filled desperate lives with hope during a period of great darkness, and his actions will remain a beacon of decency and righteousness for generations to come.’

Jan Brokken signeert in de pauze.

Datum: 23 oktober

aanvang: 19.30 uur

plaats: Groninger Forum Bibliotheek

Oude Boteringestraat 18

9712 GH Groningen

organisatie&kaartverkoop&reserveren: www.groningerforum.nl