Belgische Presentatie van De Rechtvaardigen in Antwerpen

Op uitnodiging van VBK Uitgevers en in samenwerking met Standaard Boekhandel wordt Jan Brokkens epos De rechtvaardigen op donderdag 11 oktober gepresenteerd in Bibliotheek Permeke in Antwerpen. Schrijver Joseph Pearce (van het veelgeroemde Het land van belofte) gaat in gesprek met Jan Brokken over de totstandkoming van het boek. Jan Brokken zal een passage voorlezen die sterk verband houdt met een van de overlevenden, Nathan Gutwirth, en met de Joodse gemeenschap in Antwerpen. De avond zal worden bijgewoond door leden van de familie Zwartendijk en door de Nederlandse Consul-Generaal in Antwerpen Bert van der Lingen, tot voor kort de Nederlandse ambassadeur in Litouwen.

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog ontdekte de Nederlandse consul in Kaunas (Litouwen) een manier om duizenden Joodse vluchtelingen het leven te redden: hij schreef voor hen een visum uit voor Curaçao. Daarmee reisden ze met de Trans Siberië Express naar Japan, van waaruit ze zich over de hele wereld verspreidden – vrijwel allen overleefden de oorlog. Het verhaal van de in Rotterdam geboren Jan Zwartendijk is even verheffend als heldhaftig. In de korte tijd dat hij er de gelegenheid toe had schreef hij duizenden visa uit. Jan Brokken beschrijft het leven van Jan Zwartendijk en de lotgevallen van enkele ontkomen Joden  in een meeslepend epos. De rechtvaardigen is een les in moed, in het maken van de juiste keuzes op het juiste moment. Een combinatie van Baltische zielen en De vergelding. Een onthutsend non-fictieboek waaraan jarenlange en wereldwijde research ten grondslag ligt. Steven Spielberg: ‘Als ik het verhaal van Jan Zwartendijk eerder had gekend, had ik het verfilmd.’ Bill Clinton: ‘He filled desperate lives with hope during a period of great darkness, and his actions will remain a beacon of decency and righteousness for generations to come.’

 

Datum: 11 oktober

aanvang: 20.00 uur

plaats: Bibliotheek Permeke

De Coninckplein 26

2060 Antwerpen (Be)

organisatie&kaartverkoop&reserveren: www.permeke.org