Jan Brokken over De rechtvaardigen in Sluis (Z-Vl)

Op uitnodiging van de Stichting Jan Hendrik van Dale – Van Dale van het woordenboek was hoofdonderwijzer in Sluis – geeft Jan Brokken op woensdag 10 oktober een lezing over zijn nieuwe boek De rechtvaardigen in de Raadszaal van Het Belfort in Sluis (Z-Vl). Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog ontdekte de Nederlandse consul in Kaunas (Litouwen) een manier om duizenden Joodse vluchtelingen het leven te redden: hij schreef voor hen een visum uit voor Curaçao. Daarmee reisden ze met de Trans Siberië Express naar Japan, van waaruit ze zich over de hele wereld verspreidden – vrijwel allen overleefden de oorlog. Het verhaal van de in Rotterdam geboren Jan Zwartendijk is even verheffend als heldhaftig. In de korte tijd dat hij er de gelegenheid toe had schreef hij duizenden visa uit. Jan Brokken beschrijft het leven van Jan Zwartendijk en de lotgevallen van enkele ontkomen Joden  in een meeslepend epos. De rechtvaardigen is een les in moed, in het maken van de juiste keuzes op het juiste moment. Een combinatie van Baltische zielen en De vergelding. Een onthutsend non-fictieboek waaraan jarenlange en wereldwijde research ten grondslag ligt. Steven Spielberg: ‘Als ik het verhaal van Jan Zwartendijk eerder had gekend, had ik het verfilmd.’ Bill Clinton: ‘He filled desperate lives with hope during a period of great darkness, and his actions will remain a beacon of decency and righteousness for generations to come.’

 

 

Datum: 10 oktober

aanvang: 20.00 uur

plaats: Museum Het Belfort

Groote Markt 1

4524 CD Sluis

organisatie&kaartverkoop&reserveren: www.belfortsluis.nl