Anime baltiche: op één lijn met

In een twee paginagroot artikel in de Corriere della Sera van vrijdag 21 november 2014 zet recensent Paolo Pagani de Italiaanse vertaling van Baltische zielen op één lijn met Dewereld van gisteren van Stefan Zweig en Geboortegrond van Czeslaw Milosz. Alle drie de schrijvers ondernemen een speurtocht naar essenties van Europa die door de geschiedenis uitgewist dreigden te worden. Het zijn voor Pagani onmisbare boeken om iets van de 20ste eeuw te begrijpen.