Is Minikov uit In het huis van de dichter Limonov?

Vraag van een lezer: ‘In uw boek In het huis van de dichterkomt op pagina 184 de naar New York uitgeweken Russische schrijver Harry Minikov voor. Onlangs verscheen bij De Bezige Bij de vertaling van de non-fictie roman (u maakt school, zelfs over de grens heen) Limonov van de Franse schrijver Emmanuel Carrère. In Limonov – zijn echte naam – meen ik uw Minikov te herkennen. Of vergis ik me? Mijn vraag: waarom heeft u hem niet onder zijn werkelijke naam opgevoerd? Uw portret van deze Russische klaploper is kort: in een paar zinnen zet u hem neer. Hoe komt u aan de informatie? Van Youri Egorov? Heeft Youri een verhouding met hem gehad? En hoe was hun beider band met de dichter Brodski?’

Jan Brokken: ‘Harry Minikov en Eduard Limonov zijn inderdaad één en dezelfde persoon. Mijn stelregel bij In het huis van de dichter was dat alle nog levende personen een andere naam zouden krijgen, met uitzondering van musici, impresario’s, politici, schrijvers en dichters. Brodski treedt onder zijn eigen naam ook. Dat had ik ook met Limonov kunnen doen, ware het niet dat hij totaal vergeten was als schrijver en dichter toen ik mijn boek schreef. De informatie die ik over hem geef is bovendien niet erg vleiend, om het zacht uit te drukken.’