Heftige reactie op de Hongaarse Vergelding

Direct na verschijnen van A Megtorlás, de Hongaarse vertaling van De vergelding (Bérczes Tibor tekende voor de vertaling, Corvina bracht het boek uit) verscheen in Librariw Magazine een uitgebreide recensie onder de kop: Moet je iemand veroordelen die zijn zoon vrijkoopt met twee varkens? De criticus Szarzó Grozelits Hokós stelt zich de vraag of het na zeventig jaar mogelijk is om een beter, vollediger en bovenal: meer waarheidsgetrouw beeld van een historische gebeurtenis te schetsen dan de ooggetuigen destijds hebben gedaan? “Het antwoord is best verbazingwekkend: ja, dat is mogelijk. Jan Brokken levert het bewijs en is niet bang om oude wonden open te rijten. Zijn boek De vergelding is doorwrocht, aangrijpend, verschrikkelijk, verbazingwekkend en onmetelijk spannend. Brokken is in staat het verleden opnieuw helder en duidelijk te laten leven, inclusief alle onzekerheden die blijven bestaan. Verraad en menselijke zwakheid worden evenzeer zichtbaar als heldenmoed, solidariteit en verzet. Natuurlijk is het de ambitie van Jan Brokken om met literaire middelen een boek te schrijven dat tot de verbeelding spreekt, maar hij reconstrueert het verhaal met de grondigheid van een onderzoeker en de voorzichtigheid van een historicus. Dat maakt het zo uniek – dat niets verzonnen of opgeblazen is om het verhaal overtuigender te maken. De hele geschiedenis komt daardoor huiveringwekkend dichtbij, ook voor de Hongaarse lezer. Dit boek leert je over onderdrukking en verzet, leert je wat oorlog met mensen doet. Moet je iemand veroordelen die zijn zoon vrijkoopt met twee varkens? Zulke vragen roept De vergelding op. Het boek is ook een  ongelooflijk boeiende studie naar de werking van de herinnering, of naar de weigering om het geheugen te laten werken.”