4★★★★ -Bespreking van ‘De kampschilders’door Aleid Truijens in de Volkskrant

Aleid Truijens besprak De kampschilders in de Volkskrant: ‘Met groot inlevingsvermogen schrijft Jan Brokken zijn tweede bijzondere Indië-boek. Brokken krijgt een steeds scherper beeld van hoe het leven van zijn ouders en broers in de jappenkampen moet zijn geweest. Dat levert wederom een indrukwekkend boek op. ★★★★’