“Ik heb mijn schoolboeken nog gekocht bij Janis Roze”

Op zaterdag 16 april 2011 was Jan Brokken te gast op de jaarvergadering van de Nederlands-Baltische Vereniging in Bilthoven. De in de Baltische geschiedenis gespecialiseerde historicus Frederik Erens interviewde hem over de totstandkoming van Baltische zielen en over de recente ontwikkelingen in Estland, Letland en Litouwen. Jan Brokken las enkele passages voor uit het hoofdstuk Janis Roze, de boekhandelaar van Riga. Een oude mevrouw: “Ik heb mijn schoolboeken nog gekocht bij Janis Roze aan de Barona Iela. Toen ik uw boek las, moest soms stoppen: zoveel herinneringen borrelden op. Als echte Rigenzá zeg ik: niemand heeft de Baltische ziel zo doorgrond als u.” Ook jonge, in Nederland levende, Esten en Letten woonden de bijeenkomst bij. “Veel wist ik niet,” zei de in 1978 geboren Kaire. “Ik voel me een beetje als Darja uit het schitterende hoofdstuk over Hannah Arendt: ik moet me opnieuw definieren, ik moet mezelf een geschiedenis geven. Tijdens de Sovjetbezetting hoorden we maar één kant. Over de periode vóór 1940 leerden we niets.”  De historicus Frederik Erens noemde Baltische zielen ‘een grootse prestatie’ en ‘een belangwekkende publicatie.’ Ook de vorige voorzitter van de vereniging, de Balticum-deskundige drs. Ronald W. Reuderink, was onder de indruk van het boek. ‘Ik zou een gat in de lucht springen, indien ik half zo goed als u zou kunnen schrijven.”
De Nederlands-Baltiosche Vereniging werd in 1992 opgericht, om de banden met het opnieuw onafhankelijke Estland, Letland en Litouwen aan te halen. Voor meer informatie over de vereniging: ziewww.baltischevereniging.nl