Nieuwe uitgave In het huis van de dichter

Medio november 2011 verscheen de vierde druk van In het huis van de dichter in een nieuwe uitgave. Voor het omslagontwerp is teruggekeerd naar de oorspronkelijke illustratie van fotograaf Ronald Hoeben; de belettering is nieuw. Op de cover een quote van Maarten ’t Hart: “Ik neem diep mijn hoed af voor dit boek (..) Een zeldzaam geslaagd meesterwerk.” De belangstelling voor De Dichter blijft onverminderd groot. Omdat de thematiek overeenkomt met het motto van de Boekenweek – Vriendschap en andere ongemakken – zal Jan Brokken in maart 2012 samen met de pianist Marcel Worms een serie concertlezingen geven onder de titel Youri Egorov – Hommage aan een vriend. Ook in Italië blijft het boek onderwerp van beschouwingen en artikelen in zowel de dagbladpers (La Stampa, La Republica,Il Manifesto, Corriere della Sera) als in de muziekpers. “Een boek dat radicaal de aanpak van hagiografische musicologen verwerpt die hun idool de hemel in prijzen,’ vindt Il Corriere Musicale. ‘Brokken heeft zijn vriend Egorov neergezet in zijn onherleidbare complexiteit. Niet toevallig wordt de schrijver vaak vergeleken met Graham Greene: op even documentaire als meeslepende wijze weet hij de essentie van een leven vast te leggen. (..) Egorov mag zich gelukkig prijzen met zo’n vriend: Brokken heeft de esthetische erfenis van de pianist neergezet, een unieke pianist, een van de grootste aller tijden.” Marco Ranaldi uit in de weekendbijlage van Il Manifesto alleen kritiek op de titel: Nella Casa del Pianista. Voor hem had de oorspronkelijke titel gehandhaafd moeten blijven, ‘want In het huis van de dichter is een boek van diepe en geraffineerde poëzie.”