Arvo Pärt viert 80ste verjaardag

Ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van de componist Arvo Pärt zond de Vlaamse culturele radiozenderKlara op vrijdag 11 september de gehele dag het programma Pärt Totaal uit. In de ochtend was Jan Brokken te gast. Aan de hand van hoofdstuk twaalf uit Baltische zielen reisde hij samen met presentator Werner Triourenlang lang door de geschiedenis van Estland en het leven van Arvo Pärt. In de grondig voorbereidde en doorKathleen Van Bavel samengestelde uitzending werden tal van werken van Pärt ten gehore gebracht, telkens ingeleid, becommentarieerd en van verhalen voorzien door Jan Brokken. Het werd een zeldzaam mooi en diepzinnig eerbetoon aan de Estse componist. Terug te beluisteren via
http://radioplus.be/#/klara/herbeluister/942e25d1-586d-11e5-8f03-00163edf48dd/

De uitzending begon met het gedicht Arvo Pärt dat de Vlaamse dichter Peter Theunynck schreef na het lezen vanTabula rasa. Op zoek naar Arvo Pärt, het twaalfde hoofdstuk uit Baltische zielen:

Een jongen rijdt het plein op van Rakvere.

Hij fietst. Hij fietst

 

tot hij alleen nog maar,

alleen nog maar.

 

Zijn linker in het laagland diep,

zijn rechter in het hoogland en hij fietst.

 

Hij fietst voorbij de Sovjets

en hij fietst voorbij het geld.

 

Van teerzwarte wagons weg.

Van huiselijk geweld.

 

De zon zal hem niet steken overdag,

en niet de maan bij nacht.

 

Het is een eskadron van klokken

dat op zijn bestemming wacht.

 

Hij boort naar wat je hoort vanbinnenuit.

De winterdromensymfonieën onderhuids.

 

In zijn oren smelt de sneeuw en in zijn ogen

wordt de wereld wit en onbewogen.

 

Een jongen rijdt het plein op van Rakvere.

Hij fietst. Hij fietst

 

tot er alleen nog maar

alleen nog maar muziek is.